nhà                      về chúng tôi                      giấy chứng nhận                      sản phẩm                      tin tức                      Phản hồi                      Liên hệ          
Vị trí hiện tại:HOME > nhà

 về chúng tôi

&&&&&&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ &&&&&&& Đã được cam kết hiệu quả cao, hiệu suất tốt và chất lượng của dịch vụ. &&&& một số chiến lược tăng trưởng tập trung. Trên xây dựng thương hiệu, R & D, ngoại thương, cũng như nuôi dưỡng một văn hóa doanh nghiệp hài hòa Công ty hiện đang có hơn 11,872 nhân viên 31,6 tỷ nhân dân tệ của tổng tài sản và 70 công ty con. Với đồng như là kinh doanh cốt lõi của nó, nó đã trở thành một tập đoàn tư nhân quy mô lớn với những tác động toàn cầu, bất động sản, giáo dục, thương mại kim loại màu, chế tạo máy, chế biến ống nhựa và quản lý khách sạn...........................

sản phẩm


© Copyright 2015-20 ** &&&&&&&&& Co., LTD.

Quản trị mạng